OK

OK Cancel

Thank you

Close

Kartą korzystania z Przestrzeni historii osobistych

Ta Karta Użytkownika w strefie Historii użytkowników uzupełnia Warunki i zasady korzystania ze strony Vichy: www.vichy.pl.

Określa warunki i zasady korzystania ze strefy Historii użytkowników, której celem jest umożliwienie:

• wszystkim zainteresowanym osobom zadawania pytań o stosowanie preparatu Dercos Neogenic;
• użytkownikom Dercos Neogenic dzielenia się swoimi doświadczeniami z tym produktem i odpowiadania na pytania zadawane przez uczestników forum.

Cenimy otwartość i poszanowanie praw innych. Z tego względu ta strefa nie może być wykorzystywana do przekazywania komentarzy i treści nawołujących do nienawiści na tle rasowym, do przemocy, treści ksenofobicznych, obscenicznych lub niezgodnych z prawem.

1. ZASADY MODERACJI

Strefa ta będzie monitorowana przez moderatora po opublikowaniu treści, tj. wszystkie historie, komentarze i zdjęcia będą monitorowane po ich publikacji.

Moderator zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich historii, komentarzy lub zdjęć, które nie są zgodne z tymi zasadami, a dokładniej, jeżeli te historie, komentarze lub zdjęcia:

• naruszyły przepisy ustawodawcze lub wykonawcze;
• są obraźliwe, obsceniczne, oszczercze lub, które mogą zachęcać do przemocy, dyskryminacji, ksenofobii lub zachowań rasistowskich
• naruszają prywatność lub prawa innych osób (prawa własności intelektualnej, prawa do wizerunku);
• mają charakter polityczny lub są związane z jakimś rodzajem propagandy;
• zostały opublikowane dla celów promocyjnych lub reklamowych, lub z zamiarem osobistego wzbogacenia się;
• mają na celu zmianę lub skutkują zmianą podstawowej funkcji tej strefy.

2. PRAWA I OBOWIĄZKI AUTORÓW TREŚCI

Historie, komentarze i zdjęcia umieszczane w strefie Historii użytkowników są publikowane na odpowiedzialność autora/autorki. Należy pamiętać, że każdy autor/autorka musi posiadać niezbędne prawa do wszystkich treści umieszczonych przez niego/nią w strefie Historii użytkowników.

Każda historia, komentarz lub zdjęcie opublikowane w strefie Historii użytkowników to obiektywny, oparty na faktach komentarz, będąca osobistą opinią użytkownika.

Ponadto autorzy zobowiązują się nie wykorzystywać strefy Historii użytkowników, (i) aby zastraszać lub nękać innych, (ii) niezgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności wykorzystywać ją jako miejsca spotkań lub (iii) do przekazywania treści reklamowych lub promocyjnych.

Prosimy uczestników strefy o przestrzeganie zasad dobrego wychowania i prowadzenie dyskusji w sposób odpowiedni.

3. PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW

Każdy czytelnik, który czyta historie lub komentarze musi respektować prawa własności intelektualnej autora/autorki. W szczególności czytelnicy nie mogą powielać ani rozpowszechniać zamieszczonych tutaj historii, komentarzy lub zdjęć w ramach innych stref przeznaczonych na historie użytkowników, komentarze oraz zdjęcia lub na innych nośnikach, bez uprzedniej zgody autora/autorki.

Niemniej jednak czytelnicy mogą powielać treść historii użytkowników lub komentarzy dla celów prywatnych konsultacji i mogą rozpowszechniać krótkie fragmenty historii użytkowników, lub komentarzy dla celów informacyjnych, lub badawczych, pod warunkiem, że wymienią nazwę tej strefy Historii użytkowników oraz dane autora/autorki danej historii, lub komentarza (prawdziwe imię i nazwisko lub pseudonim).

Prosimy powiadomić nas o wszelkich komentarzach lub treściach, które wydają się naruszać obowiązujące prawo, lub dobre obyczaje, lub zasady niniejszej Karty, pisząc na adres: [email protected]

Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia dostępu do witryny, jeżeli określone w Karcie zasady nie są przestrzegane.

4. Strefa Blogów i Historii użytkowników

W przyszłości możemy zapewnić na tej stronie strefy, które pozwolą na komunikację z innymi użytkownikami. Strefy te mogą mieć formę blogów („Blog”) lub być prostymi strefami na historie użytkowników („strefa Historii użytkowników”).

Używając strefy Blogów lub Historii użytkowników, użytkownik bez zastrzeżeń zgadza się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, ogólnych zasad przyzwoitości, zasad określonych w niniejszym dokumencie oraz w Karcie użytkownika strefy Blogów lub Historii użytkowników, oraz postępować w poszanowaniu dla praw innych osób.

Prosimy powiadomić nas o wszelkich komunikatach, które wydają się sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami przyzwoitości, lub zasadami określonymi w niniejszym dokumencie, w Karcie lub naruszają prawa innych, pisząc na następujących adres: [email protected]