OK

OK Cancel

Thank you

Close

Warstwa podstawna

Warstwa podstawna to najgłębiej położona warstwa naskórka, w której powstają nowe keratynocyty (komórki naskórka).

Warstwa podstawna (stratum basale), nazywana także warstwą komórek walcowatych i warstwą rozrodczą, to najgłębiej położona warstwa naskórka, spoczywająca na błonie podstawnej. W jej skład wchodzą keratynocyty, które mnożą się tutaj przez podział, a także melanocyty produkujące i magazynujące melaninę (barwnik skóry) oraz komórki Langerhansa (uczestniczą w procesach immunologicznych) i komórki Merkla (receptory dotyku). Nazwa warstwa komórek walcowatych ma związek z kształtem komórek, które znajdują się na samym spodzie tej warstwy. Mają one wydłużone jądra, a ich ułożenie jest prostopadłe do brodawek skóry. Komórki połączone są ze sobą, a także z komórkami znajdującej się wyżej warstwy kolczystej desmosomami, a z błoną podstawną – hemidesmosomami i przyczepami ogniskowymi. Ok. 10% keratynocytów warstwy podstawnej to komórki macierzyste, dające początek nowym komórkom naskórka. Warstwa podstawna pełni funkcje rozrodcze. Każda komórka dzieli się na dwie potomne, z których jedna przesuwa się ku powierzchni skóry, a druga ulega ponownemu podziałowi. Nowe komórki powstające w podziałach warstwy podstawnej nieustannie wypychają coraz bardziej na zewnątrz (w kierunku powierzchni) komórki starsze, które ulegają przemianom i stopniowej keratynizacji, aż w końcu obumierają i są złuszczane w naturalnym procesie odnowy komórkowej.

Dowiedz się więcej o budowie naskórka

Warstwa podstawna jest najgłębiej położoną warstwą naskórka

Indeks dermatologiczny