OK

OK Cancel

Thank you

Close

Warstwa ziarnista

Warstwa ziarnista jest jedną z warstw tworzących naskórek, w której znajdują się ziarenka białek keratynowych.

Warstwa ziarnista (startum granulosum) jest jedną z warstw budujących naskórek, która znajduje się poniżej warstwy rogowej. Składa się z 3-5 warstw wrzecionowatych komórek o spłaszczonych jądrach, wypełnionych ziarenkami keratohialiny (mieszanina białek keratynowych), które po obumarciu jądra i cytoplazmy tworzą keratynę. Charakterystyczne dla tej warstwy są keratynosomy (ciałka Odlanda, ciałka blaszkowate), które wytwarzają glikofosfolipid działający jak klej spajający łuski rogowe – substancja ta pomaga tworzyć „cement międzykomórkowy” w warstwie rogowej naskórka, co powoduje uszczelnienie naskórka.

Dowiedz się więcej o budowie naskórka

Warstwa ziarnista jest jedną z warstw tworzących naskórek

Indeks dermatologiczny