OK

OK Cancel

Thank you

Close

Warstwa kolczysta

Warstwa kolczysta jest jedną z warstw tworzących naskórek, w której znajdują się ziarenka białek keratynowych.

Warstwa kolczysta (startum spinosum) jest najgrubszą warstwą naskórka, zbudowaną z kilku, a nawet kilkunastu rzędów wielobocznych komórek, które ulegają spłaszczeniu w kierunku powierzchni skóry. Komórki ściśle przylegają do siebie łącząc się desmosomami, w szczelinach znajdują się wypustki melanosomów i komórek Langerhansa. Jest to warstwa nadająca skórze spoistość i jędność, powyżej niej rozpoczyna się proces keratynizacji komórek naskórka.

Dowiedz się więcej o budowie naskórka

Warstwa kolczysta jest jedną z warstw tworzących naskórek

Indeks dermatologiczny