OK

OK Cancel

Thank you

Close

Ciałka Meissnera

Ciałka Meissnera to zlokalizowane w skórze receptory dotyku, najliczniej obecne na rękach, stopach, wargach, języku, piersiach i narządach intymnych.

Ciałka Meissnera (ciałka dotykowe) to receptory dotyku, odpowiadające za odczuwanie lekkich, powierzchownych doznań wibracyjnych w sytuacjach, gdy skóra zetknie się z czymś szybko lub delikatnie bądź dotknie poruszającego się przedmiotu. Ciałka Meissnera to znajdujące się w skórze zakończenia czuciowe o wydłużonym, jajowatym kształcie, otoczone torebką łącznotkankową. Składają się z ułożonych jedna na drugiej blaszkowatych komórek.

Istotna funkcja zmysłu dotyku
Ciałka Meissnera są mechanoreceptorami rozmieszczonymi w różnym natężeniu, zależnie od obszaru ciała. Położone są w najbardziej powierzchownej warstwie skóry właściwej, znajdującej się bezpośrednio pod naskórkiem – warstwie brodawkowatej. Najliczniej występują w skórze rąk, stóp, warg, sutków, narządów rozrodczych, a także na koniuszku języka i spojówce powiek. Termin „ciałka Meissnera” pochodzi od nazwiska niemieckiego anatoma Georga Meissnera, który ciałka te odkrył i opisał.


Dowiedz się więcej o receptorach skórnych

Ciałka Meissnera reagują na delikatny dotyk skóry

Indeks dermatologiczny